ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทใหม่ “เอ็กซ์พลอร์ เวนเจอร์ส” ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทใหม่ “เอ็กซ์พลอร์ เวนเจอร์ส” ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีใหม่-ต่อยอดเทคโนโลยีที่ใช้ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (หลักทรัพย์ PTTEP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต คือ บริษัท เอ็กซ์พลอร์ เวนเจอร์ส จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ สร้างความสามารถในการแข่งขันและหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และต่อยอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.

Advertisement