ออมสินเปิดจองสิทธิวันแรก เงินฝาก 12 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 9.99%

ธนาคารออมสิน

ออมสิน เปิดจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ไม่เสียภาษี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 9.99%

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินได้ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ไม่เสียภาษี โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ตั้งแต่ 1.25% (ปีแรก) ถึงสูงสุด 9.99% (ปีที่ 12) ซึ่งคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.67% ต่อปี หรือเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4.31% ต่อปี

ทั้งนี้ เปิดรับฝากตั้งแต่ 100,000-500,000 บาทต่อราย โดยหากถอนก่อนกำหนด จะคิดอัตราดอกเบี้ย ณ ปีนั้น (ปีต่อปี)

Advertisement

โดยทางธนาคารได้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เงินฝาก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันนี้ (1 ธ.ค.) เป็นวันแรก ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th และทาง Line Official : GSB Society โดยจะเริ่มฝากเงินได้ตามวันและสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธ.ค. 2565 นี้