หนี้เคลมโควิด ค้างกองทุนประกัน 5.2 หมื่นล้าน เจ้าหนี้กว่า 6.5 แสนคน

กองทุนประกันวินาศภัย เผยหนี้เคลมประกันภัยโควิด 4 บริษัทปิดกิจการ ค้างอยู่กองทุนกว่า 52,827 ล้านบาท เจ้าหนี้ทั้งหมด 657,758 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) รายงานจำนวนเจ้าหนี้และมูลหนี้จากการเคลมสินไหมประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบของ 4 บริษัทที่ปิดกิจการ ประกอบด้วย 

1.เอเชียประกันภัย มีจำนวนเจ้าหนี้รวม 162,913 คน คิดเป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 3,000,172,732 บาท 

2.เดอะวันประกันภัย มีจำนวนเจ้าหนี้รวม 157,672 คน คิดเป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 11,329,245,505 บาท

3.อาคเนย์ประกันภัย มีจำนวนเจ้าหนี้รวม 276,258 คน คิดเป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 32,169,203,443 บาท

4.ไทยประกันภัย มีจำนวนเจ้าหนี้รวม 82,256 คน คิดเป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 8,154,733,874 บาท

รวมจำนวนเจ้าหนี้ทั้งสิ้น 679,099 คน คิดเป็นมูลหนี้ทั้งสิ้น 54,653,355,555 บาท โดยทาง กปว.ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 21,341 คน ยอดเงินที่จ่ายไปทั้งสิ้น 1,761,713,499 บาท ส่งผลให้มีเจ้าหนี้คงเหลือทั้งหมด 657,758 คน หนี้คงเหลือทั้งหมด 52,827,104,364 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65)