รู้จัก ‘ปณิชา ดาว’ ม้ามืดเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 2 มูลค่า 8.16 หมื่นล้าน

ปณิชา ดาว เศรษฐีหุ้นไทย

ทำความรู้จัก ‘ปณิชา ดาว’ เศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 2 ปี 2565 ผู้ถือหุ้นใหญ่ PSG สัดส่วน 80% ด้วยมูลค่าความมั่งคั่ง 8.16 หมื่นล้านบาท เป็นภรรยา “เดวิด แวน ดาว” ผู้ถือหุ้น “หลวงพระบาง พาวเวอร์” ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ด้านราคาหุ้น PSG นับตั้งแต่ต้นปีวิ่งทำจุดสูงสุดที่ราคา 1.63 บาท เพิ่มขึ้นกว่า 185.97%

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ชวนไปทำความรู้จักเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 2 ในปี 2565 อ้างอิงการจัดอันดับโดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 29 แล้ว

โดยวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด mai ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565

คือ นางปณิชา ดาว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG จำนวน 51,994 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 80% รวมมูลค่าหุ้นที่ถือครอง 81,630.58 ล้านบาท

ทั้งนี้ PSG เดิมชื่อ บมจ.ที เอ็น จิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (T) ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล รวมถึงงานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ มากว่า 40 ปี

Advertisment

ต่อมาในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งใหญ่ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 54,044 ล้านหุ้น ขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท

ซึ่งกลุ่มทุนจาก สปป.ลาว นำโดย นางปณิชา ดาว ภรรยาของ นายเดวิด แวน ดาว ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว (PTS) ที่ถือหุ้นใน บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ที่ สปป.ลาว เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่

แล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ.พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น หรือ PSG โดยมี แวน ฮวง ดาว นั่งเป็นประธานกรรมการ และ เดวิด แวน ดาว เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเดวิด แวน ดาว สามีของ ปณิชา ดาว

สำหรับราคาหุ้น PSG นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (4 ม.ค.-7 ธ.ค. 65) พบว่า ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.57 บาท เปลี่ยนแปลง +98.28% โดยเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราคา 1.63 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 หรือเพิ่มขึ้นจากต้นปี 1.06 บาท เปลี่ยนแปลง +185.97%

Advertisment

ข่าวที่เกี่ยวข้อง