SCBAM แนะ 3 กองทุนเสริมพอร์ตแกร่งปี 2566        

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะ 3 กองทุนเด่นปี 2566 “SCBGLOB – SCBGIF – SCBCOMP” จาก 3 กลุ่มสินทรัพย์  พร้อมแคมเปญพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click  ถึง 30 ธ.ค.นี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยภาพรวมการลงทุนของปีนี้ว่าเป็นปีที่ยากต่อการตัดสินใจลงทุน จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ

ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกผันผวน อัตราเงินเฟ้อสูง และการออกนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อคุมเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีมาตลอดปี ซึ่งล่าสุด อัตราดอกเบี้ยนโยบายขยับมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% และ Fed จะยืนยันนโยบายการเงินตึงตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าเงินเฟ้อจะปรับลงมาสู่ระดับเป้าหมายที่ 2%

               

จึงมองว่าในปี 2566 ตลาดลงทุนอาจยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อในปีหน้า

3 กองทุนพิเศษ จาก 3 กลุ่มประเภทสินทรัพย์
SCBAM คัด 3 กองทุนพิเศษ จาก 3 กลุ่มประเภทสินทรัพย์

SCBAM จึงคัด 3 กองทุนพิเศษ จาก 3 กลุ่มประเภทสินทรัพย์ ที่มองว่าเหมาะสมต่อการเสริมพอร์ตให้แกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับเศรษฐกิจ คือ

(1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) ลงทุนในกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั่วโลก ซึ่งมีความมั่นคงสูง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงในช่วงเวลานี้

(2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) (SCBGIF) ลงทุนในกองทุนหลัก DWS Invest Global Infrastructure ที่เน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งมีจุดเด่นคือมีความผันผวนโดยเฉลี่ยต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นโลกทั่วไป เป็นธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอ ไม่ค่อยอิงกับสภาวะเศรษฐกิจ

รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัตราเงินเฟ้อ ถือเป็น Inflation Hedge พร้อมโอกาสรับรายได้ระหว่างทางจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

(3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP) ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO Commodity Real Return Fund ที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และสัญญาแลกเปลี่ยนตราสารที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ปศุสัตว์ โลหะมีค่า โลหะเพื่อการอุตสาหกรรม ธัญพืช ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งมักจะได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าที่ปรับขึ้นตามเงินเฟ้อ เป็น Inflation Hedge ได้ดี

สำหรับแคมเปญ “ยกเว้นค่าธรรมเนียม” เป็นแคมเปญที่ SCBAM จัดเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้กับนักลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพอร์ตลงทุน เพื่อรับมือกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่นิ่งและสงครามเงินเฟ้อที่ยังไม่จบ

โดยผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-ended fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switch-in fee) เมื่อลงทุนในกองทุน SCBGLOB, SCBGIF และ SCBCOMP ผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2565 นี้