คลังจุดพลุ มหกรรมแก้หนี้โซนภาคเหนือ 16 – 18 ธ.ค. นี้ ที่เชียงใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

คลังเดินหน้าจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 3 ลุยโซนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 16 – 18 ธ.ค.นี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการเงินและหน่วยงานราชการในพื้นที่

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาถึงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพยุงเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความรุนแรง และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชน ทั้งการสร้างรายได้เพิ่มและการผ่อนปรนภาระโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลูกหนี้

               

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ดังนั้น การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จึงมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งการแก้ไขหนี้สินเดิม การให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ และการสร้างทักษะการประกอบอาชีพพร้อมทั้งการให้ความรู้ทางการเงิน

“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่าง 10.00 น. – 18.00 น. โดยมีสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรร่วมออกบูธในงานมหกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย

• การแก้ไขหนี้สินเดิม โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยค้างชำระ การคืนดอกเบี้ยในกรณีเป็นลูกหนี้ชำระดี

• สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้นนานเป็นพิเศษ

• การค้ำประกันสินเชื่อ โดยผ่อนปรนค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

• ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมการออม

• การให้คำปรึกษาทางออกให้ธุรกิจ คำปรึกษาทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการออม

• การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน

• การแนะแนวอาชีพจากกรมการจัดหางาน

นอกจากนี้ การจัดงานมหกรรมในครั้งที่ 3 นี้ ได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ร่วมออกบูธเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนและผู้ประกอบการภายในงานทำได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“ขอเชิญชวนลูกหนี้ ประชาชน หรือผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานมหกรรม ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่าง 10.00 น. – 18.00 น. หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx หรือ Scan QR Code ท้ายแถลงข่าว และสามารถรับชมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าว