เปิดเงื่อนไขช้อปดีมีคืน ครม.เคาะ 20 ธ.ค.วงเงิน 40,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

ช้อปดีมีคืน

เปิดเงื่อนไข มาตรการช้อปดีมีคืน เฟส 4 ช็อปตามห้าง-ร้านค้าต่าง ๆ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ทำอย่างไร ครม. เคาะ 20 ธันวาคมนี้

กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปมาตรการช้อปดีมีคืน หรือช้อปช่วยชาติแล้ว ว่าจะให้มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงต้นปีหน้า เช่นเดียวกับที่ดำเนินการไปเมื่อต้นปี 2565 ที่ผ่านมา

โครงการ ช้อปดีมีคืน ถือเป็นอีกหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมาตรการในระยะ (เฟส) ที่ 4 กระทรวงการคลัง ปักหมุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566

               

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้ ก่อนร่วมช็อปลดหย่อนภาษีในมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งใกล้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (20 ธันวาคม 2565)

ระยะเวลาของโครงการ

โครงการ ช้อปดีมีคืน เฟส 4 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 46 วัน

ลดหย่อนภาษีอย่างไร ?

ช้อปดีมีคืน เฟส 4 เป็นมาตรการรัฐที่เปิดให้บุคคลธรรมดา สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมสูงสุด 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

Advertisement
  • การใช้ใบกำกับภาษีจากร้านค้าทั่วไป สูงสุด 30,000 บาท
  • การใช้ใบกำกับภาษีจากร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 10,000 บาท

ช็อปอะไรได้บ้าง ?

รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการที่นำมาใช้สิทธิตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ คือ ค่าซื้อสินค้าและบริการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) และสินค้ากลุ่ม OTOP

รายการสินค้าใหม่ สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2566  ได้ขยายเพิ่มให้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นครั้งแร กตั้งแต่มีมาตรการมา โดยสถานีบริการน้ำมันนั้น จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

รายการที่ยกเว้นการเข้าร่วมลดหย่อนภาษี

  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
  • ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ
  • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  • ค่าบริการอีบุ๊ก
  • ค่าที่พักโรงแรม
  • ค่าไกด์นำเที่ยว
  • ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)
  • ค่าเบี้ยประกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง