ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดนักท่องเที่ยวไทย-เทศ ใช้จ่ายปีใหม่สะพัดกว่า 3 หมื่นล้าน

นักท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 รวม 4 วัน มีเงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 50% เมื่อเทียบช่วงก่อนโควิด-19 เผยไทยติด 1 ใน 10 ของโลกเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ย้ำภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 จำนวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566) การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยจะมีมูลค่าประมาณ 14,500 ล้านบาท ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีมูลค่าประมาณ 15,500 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีเม็ดเงินกระจายสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ก่อนการระบาดของโควิด)

               

ท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยกลับมาคึกคัก

ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี เป็นอีกช่วงเวลาที่คนไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดที่หนาแน่น การเดินทางท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักค้างในพื้นที่ และการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับบ้านเพื่อเยี่ยมญาติและมีการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางทั้งในและนอกพื้นที่ โดยจากผลสำรวจแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยว ซึ่งยังขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิดเนื่องจากในช่วงนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 4 วันของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค 2566 (ทางรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 1 วัน ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ซึ่งหน่วยงานเอกชนบางแห่งอาจจะมีการหยุดเพิ่มเติมเช่นกัน) น่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,500 ล้านบาท

สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมนั้น จากการรวบรวมข้อมูลการค้นหาที่พักผ่าน Destination Insights with Google พบว่า จังหวัดที่มีการค้นหาสูงเป็นลำดับต้น ๆ ยังคงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวภูเขา/ยอดดอย เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นและชมแสงอาทิตย์แรกของปี โดยจังหวัดส่วนใหญ่จะมีจุดหมายปลายทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางภูเขาที่เป็นที่นิยมของคนไทย เช่น เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย เลย และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่คนไทยค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ อาทิ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ต่างชาติทำเงินสะพัด 1.55 หมื่นล้านบาท

และในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังให้ความสนใจเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจากข้อมูล Destination Insights with Google พบว่า ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีการค้นหาข้อมูล (Fastest Growing Destination Globally) ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2565 ชาวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่า ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ชาวต่างชาติจะให้ความสนใจเดินทางมามากขึ้น ด้วยหลายเมืองในประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกในการมาเฉลิมฉลอง Countdown อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เป็นต้น และในปีนี้ทางหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ซึ่งน่าจะช่วยหนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติกลับมาคึกคักมากขึ้น นอกจากนี้ หลายสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงและเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินมายังประเทศมากขึ้น รวมถึงตลาดทัวร์เครื่องเช่าเหมาลำจากยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายปี

โดยในภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากทุกภูมิภาค รวมถึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าศักยภาพหรือเทียบกับปกติที่ในช่วงเวลานี้มักจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตพลังงาน จากบรรยากาศดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 4 วันระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566 จะมีมูลค่าประมาณ 15,500 ล้านบาท สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (เช่น พัทยา) ภูเก็ต (เช่น ป่าตอง หาดราไวย์) กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วง 4 วัน (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ก่อนการระบาดของโควิด)

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจท่องเที่ยวยังมีโจทย์เฉพาะที่ต้องติดตาม เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจได้ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและโลกที่จะมีผลต่อกำลังซื้อ การปรับพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ที่เห็นโอกาสในธุรกิจ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงมีผลต่อรายได้ของธุรกิจเช่นกัน