UNIQ คว้างานปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ มูลค่า 33 ล้าน

UNIQ คว้างานปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟ มูลค่า 33.16 ล้านบาท

วันที่ 2 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า วันนี้ (29 ธ.ค.) บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 33.16 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Advertisement