ซื้อบ้าน-คอนโดฯ ได้ลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง มีผลบังคับใช้แล้ว

อสังหาริมทรัพย์ โอน จดจำนอง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง 2 ฉบับ มาตรการลดค่าโอน-ค่าจดจำนอง ซื้อขายอสังหาฯ-คอนโดมิเนียม มีผลบังคับใช้แล้ว บังคับใช้ถึงสิ้นปี 2566 นี้

วันที่ 3 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ลงประกาศวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้

โดยกฎกระทรวงฉบับแรก คือ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดอยู่ที่ 1% และ ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด 0.01% ทั้งนี้ ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยกฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ส่วนอีกฉบับ คือ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อัตรา 1% และ ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด 0.01%

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมถึงวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยผู้ซื้ออสังหาฯ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Advertisment