ต้มเหล้า-หมักเบียร์กินเอง เสียภาษีแบบไหน ล่าสุด ครม. ไฟเขียวแล้ว

หมักเบียร์

ครม.เคาะแล้ว “สุรากลั่น-สุราแช่” ผลิตไว้ดื่มเองในบ้าน ไม่ได้ผลิตเพื่อการค้า เสียภาษีสรรพสามิตเฉพาะ “ตามปริมาณแอลกอฮอล์” ไม่ต้องเสียภาษี “ตามมูลค่า”

วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 ได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ที่เป็นการกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสุรากลั่น และสุราแช่ (เบียร์) ที่ผลิตโดยมิใช่เพื่อการค้า หรือผลิตไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีตามมูลค่า แต่ต้องเสียภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับสุราที่ผลิตเพื่อการค้า

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าเป็น “ศูนย์” เนื่องจากถือว่าไม่ได้เป็นการผลิตเพื่อการค้า แต่ยังต้องเสียภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ในอัตราเดียวกับสุราที่ผลิตเพื่อการค้า

“การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เราจะคิดภาษีในขาดูแลสุขภาพ คือถ้าปริมาณแอลกอฮอล์สูงก็เสียภาษีมาก แต่ถ้าปริมาณน้อยก็เสียภาษีน้อย แต่จะไม่เก็บภาษีตามขามูลค่า” นายณัฐกรกล่าว

สำหรับอัตราภาษีสำหรับสุราแช่และสุรากลั่นที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • เบียร์ เสียภาษี ในอัตรา 430 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ไวน์ และ สปาร์กกลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เสียภาษีในอัตรา 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
  • สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น ถ้ามีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร เสียภาษีในอัตรา 150 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ส่วนสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่นอื่น ๆ เสียภาษีในอัตรา 900 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
  • สุราแช่ชนิดอื่น ๆ เสียภาษีในอัตรา 150 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
  • สุรากลั่นชนิดสุราขาว เสียภาษีในอัตรา 155 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
  • สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ เสียภาษีในอัตรา 255 บาทปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ทั้งนี้ ตามนัยของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 กำหนดให้ “การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า” หมายถึง การผลิตสุราที่มีปริมาณไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือเพื่อการอื่นใด โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

Advertisment