กสิกร อินเวสเจอร์ ทุ่ม 3.5 พันล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุน JAM บริษัทบริหารหนี้

ธนาคารกสิกรไทย

“เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส” เครือเจมาร์ท แจ้งสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน JAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด สัดส่วน 9.99% ให้กับ “กสิกร อินเวสเจอร์” มูลค่าลงทุนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท หลังเพิ่มทุน JMT เหลือถือหุ้นสัดส่วน 90.01% จากเดิม 99.99%

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวงศกร กิตติตระกูลกาล เลขานุการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) และอนุมัติการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 9.9% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนให้กับ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด (KINVESTURE) ด้วยมูลค่าการเข้าลงทุนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

               

ทั้งนี้ โครงสร้างของการถือหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนใน JAM โดยก่อนการเพิ่มทุน JMT ถือหุ้นสัดส่วน 99.99% แต่หลังเพิ่มทุน JMT เหลือสัดส่วน 90.01% โดยทาง KINVESTURE จะถือหุ้นในสัดส่วน 9.99%