ผู้ประกันตน 6 หมื่นรายแห่กู้ สินเชื่อบ้าน ธอส.ก่อนขึ้นดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านธอส.

ธอส.ปิดรับยื่นขอรหัส “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” แล้ว เผยเพียง 1 เดือน มีผู้ประกันตน มาตรา 33 ยื่นขอรหัสเพื่อขอสินเชื่อเข้ามากว่า 6 หมื่นราย อนุมัติปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 3,200 ล้านบาท ระบุปีนี้ตั้งเป้าปล่อยกู้ใหม่ภาพรวมกว่า 2.3 แสนล้านบาท หลังปีที่แล้วปล่อยกู้ทะลุเป้า 6 หมื่นล้านบาท ทำกำไร 1.4 หมื่นล้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ที่ ธอส.ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

ซึ่งจากการเปิดให้ผู้ประกันตนขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2565 จนถึง 20 ม.ค. 2566 พบว่ามีผู้ประกันตนขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application GHB ALL GEN ทั้งสิ้น 60,937 ราย และ ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 3,200 ล้านบาท จากที่ยื่นกู้เข้ามาแล้ว 3,300 ล้านบาท

Advertisement

โดยสินเชื่อดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่นมาที่ ธอส. รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล
ฉัตรชัย ศิริไล

“ในปี 2566 ธอส.ยังเดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐบาล สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน ด้วยการทำให้คนไทยมีบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ 233,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากเป้าหมายในปี 2565 ที่อยู่ที่ 226,423 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากความร่วมมือกับ สปส. ในการจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัยกล่าวด้วยว่า ผลงานปี 2565 ที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิ 14,047 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 286,888 ล้านบาท 234,266 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 16.21% สูงกว่าเป้าหมายสินเชื่อใหม่ปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 226,423 ล้านบาท จำนวน 60,465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.70%

Advertisement

และสินเชื่อมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,589,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.98% คงความเป็นผู้นำของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างในระบบสถาบันการเงินที่ 33.48% (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2565)