แบงก์กรุงเทพตั้งปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการอิสระแทนปิติ สิทธิอำนวย

ปรีดี ดาวฉาย
ภาพจาก มติชน

แบงก์กรุงเทพตั้งปรีดี ดาวฉาย เป็นกรรมการอิสระแทนปิติ สิทธิอำนวย มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดอนุมัติตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย” เป็นกรรมการอิสระแทน “ปิติ สิทธิอำนวย” มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

               
  1. แต่งตั้งนายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทนนายปิติ สิทธิอำนวย
  2. แต่งตั้งนางสาวมิรมาณ ไหลสาธิต ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป