เมืองไทยประกันชีวิต ปรับพอร์ตเพิ่มลงทุน “ทองคำ-บอนด์โลก” สู้ตลาดผันผวน

เมืองไทยประกันชีวิต ปรับพอร์ตลงทุน “ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์” สู้ตลาดผันผวน-เศรษฐกิจโลกถดถอย พอร์ตเสี่ยงสูงลดน้ำหนักบอนด์ไทยเพิ่มบอนด์โลก พอร์ตเสี่ยงปานกลางค่อนต่ำ ลดน้ำหนักกองรีทเพิ่มลงทุนทองคำ หวังกระจายความเสี่ยง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ปี 2565 ถือเป็นปีแห่งความผันผวนของการลงทุน ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในวงกว้าง

สำหรับปี 2566 ถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทายในหลายส่วน ทั้งจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ตลอดจนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่สูงขึ้นในระยะหลัง จึงได้ปรับพอร์ตแนะนำการลงทุนใหม่สำหรับลูกค้ายประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงก์) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน โดยเน้นการกระจายความเสื่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทาย พร้อมสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวได้

โดยปรับลดน้ำหนักการลงทุนตราสารหนี้ไทย และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตราสารหนี้โลก เนื่องจากคาดการณ์ผลตอบแทนระยะยาวของตราสารหนี้โลกมีการปรับสูงขึ้น รวมถึงได้ลดน้ำหนักหุ้นโลก และเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย สำหรับพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมาก

ในขณะที่พอร์ตความเสี่ยงปานกลางและพอร์ตความเสี่ยงปานกลางค่อนต่ำ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนใน REITs/กองทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลง และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในทองคำ เพื่อกระจายความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนในระยะยาว

โดยลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์สามารถปรับสัดส่วนตามพอร์ตแนะนำใหม่ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น MTL Click สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน สามารถสมัครใช้บริการ MTL Portfolio Management โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ คอยติดตามดูแลพอร์ตการลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับพอร์ตลงทุนประกันยูนิตลิงค์แบบอัตโนมัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป้าหมายการวางแผนการเงินในระยะยาว


นอกจากนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยบริการสุดพิเศษ บริการ MTL Portfolio Consultant บริการเข้าพบหลังการขายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.