อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ขอลาออก หลังถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษปั่นหุ้น MORE

อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ MORE

MORE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ขอลาออกทุกตำแหน่ง ชี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ “ปั่นหุ้น” ยกแก๊ง 18 ราย ยันไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ข่าวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับที่ 27/2566 ลงวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE

โดยการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎทมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ตนเองในชั้นการสอบสวนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

Advertisement

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง โดยจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป