กรมสรรพากรดึงผู้เสียภาษี ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง

ผู้เสียภาษีผ่านแอปเป๋าตัง

กรมสรรพากร ผนึกธนาคารกรุงไทย เพิ่มทางเลือกใหม่ผู้เสียภาษี สามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” ก่อนใช้บริการด้านภาษี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้ลงนามธนาคารกรุงไทย ในบันทึกข้อตกลงโครงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ในการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

โดยเป็นการนำบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านกระบวนการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกรมสรรพากร

ได้แก่ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account) ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)

Advertisement

รวมถึงระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation) ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านแอปพลิเคชั่น (RD Smart TAX) และระบบรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) รวมทั้งบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกรมสรรพากรที่จะพัฒนาเพิ่มอีกในอนาคต

“การให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอป ‘เป๋าตัง’ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพัฒนาโดย บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นแอปที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางการชำระภาษีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น”