2 บลจ.ทุ่มเงินหลักพันล้าน จ่ายปันผลกองทุน ก.พ.นี้ 

กองทุนหุ้นสหรัฐ

บลจ.ไทยพาณิชย์  ประกาศจ่ายปันผลกองทุน”หุ้นไทย” กว่า 76 ล้านบาท ฟากบลจ.อิสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผลกองทุน”หุ้นไทย-กองผสม” รวม 13 ล้านบาท ปิดพักสมุดทะเบียนจ่ายปันผลภายในเดือนก.พ.นี้ 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับกองทุนหุ้นผลงานดี สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2566 จำนวน 3 กองทุน รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 76 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBSE จ่ายปันผลครั้งที่ 24 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; 28 มิถุนายน 2554) ในอัตราเงินปันผลที่ 0.2000 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) หรือ SCBSE-SSF จ่ายปันผลครั้งที่ 4 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; 1 กรกฎาคม 2563) ในอัตราเงินปันผลที่ 0.1000 บาทต่อหน่วย

2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBENERGY จ่ายปันผลครั้งที่ 12 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; 28 มิถุนายน 2554) ในอัตราเงินปันผลที่ 0.1000 บาทต่อหน่วย

3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) หรือ SCBBANKING จ่ายปันผลครั้งที่ 10 (นับแต่วันจัดตั้งกองทุน; 28 มิถุนายน 2554) ในอัตราเงินปันผลที่ 0.1000 บาทต่อหน่วย

Advertisment

ซึ่งกองทุนทั้งหมดมีการแจ้งปิดพักสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ขณะที่ ฟากบลจ.อิสท์ปริง บริษัทเตรียมจ่ายปันผลกองทุนที่ลงทุนในประเทศภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ประกอบด้วย

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นไทย ในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 (T-TTW1) กองทุนรวมผสม ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 13.14 ล้านบาท

Advertisment

นอกจากนี้ บลจ.อีสท์สปริง ยังได้มีการจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 ในอัตรา 0.0985 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาด้วย