เทียบเงินฝากดิจิทัล แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูง อัตราเท่าไร

เงินฝากดิจิทัล

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล ของธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐ ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น แบงก์ไหนจ่ายกันเท่าไร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ภายหลังจากธนาคารต่างทยอยขยับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ไปแล้ว จะเห็นว่าธนาคารได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การออมที่ธนาคารหันมามุ่งเน้นมากขึ้น

อีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่ไม่ต้องไปสาขา และไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก แต่ใช้เป็น E-Passbook แทน และธนาคารเองก็สามารถประหยัดต้นทุน ทำให้สามารถเสนออัตราดอกเบี้ยสูงจูงใจได้

               

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล แต่ละค่ายว่าสถาบันการเงินแห่งไหนที่ให้ดอกเบี้ยจูงใจ และมีเงื่อนไขอย่างไรกันบ้าง

เริ่มจาก “ธนาคารทหารไทยธนชาต” หรือ “ทีทีบี” ที่เสนอดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ผ่านบัญชี “ทีทีบี มี เซฟ” โดยให้ดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก- 1 แสนบาท และไม่มีกำหนดยอดเงินฝาก

เช่นเดียวกับ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย” ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 2.00% ผ่านบัญชีเงินฝาก “ชิล ดี” ไม่มีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

Advertisement

ขณะที่ ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีผลิตภัณฑ์เงินฝากดิจิทัล หรือ e-Savings เช่นกัน โดยเสนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50% ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีสมุดคู่ฝาก และเปิดบัญชีผ่าน Mobile Banking Application

ฟากธนาคารขนาดเล็ก “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” หรือ “KKP” ไม่น้อยหน้าเสนอเงินฝากออมทรัพย์ “KKP SAVVY” ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.60% ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

ส่วนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) อย่าง “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” เสนอบัญชีเงินฝาก GHB All Saving เสนอดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครผ่าน “GHB All Application”

เงินฝากดิจิทัล ก.พ.2566

Advertisement