แบงก์แห่ออกแคมเปญเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงจูงใจ

การออมเงิน เหรียญ นับเหรียญ ขั้นบันได
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

ธนาคารพาณิชย์-แบงก์รัฐ ตบเท้าออกแคมเปญเงินฝากประจำ-เผื่อเรียก ชูดอกเบี้ยสูงจูงใจ หนุนลูกค้าออมเงิน-รับดอกเบี้ยขาขึ้น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP) ล่าสุด 0.25% ต่อปี จาก 1.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ต่อปี ส่งผลให้สถาบันการเงินมีการขยับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราเงินฝาก โดยพบว่าธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้มีการทยอยออกแคมเปญเงินฝากประจำ และ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงออกมาต่อเนื่อง

เริ่มจาก ธนาคารกรุงไทย ได้ออกแคมเปญ “เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เพื่อสนับสนุนคนไทยมีวินัยการออม รับฝากขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท โดยเปิดรับฝากถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกแคมเปญ “ฝากเงินกับกรุงศรี ได้ดอกดีทุกที” กับโปรแกรม “บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี 14 เดือน” ดอกเบี้ยสูง 1.35% ต่อปี สำหรับผู้ที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท และการฝากแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาท

นอกจากนี้ ยังมี “เงินฝากประจำ Step Up 20 เดือน” อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากอยู่ที่ 1.65% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 แสนบาท เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เสนอโปรแกรม “บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar” รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.18% ต่อปี เป็นทางเลือกของการออมเงิน เพื่อความคล่องตัวและลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการออมให้เลือก

Advertisement
  • ระยะเวลาการออม 1 เดือน รับดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี
  • ระยะเวลาการออม 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี
  • ระยะเวลาการออม 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี
  • ระยะเวลาการออม 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.18% ต่อปี

โดยฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 US Dollar ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2566

ธนาคารออมสิน ออกแคมเปญ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.94% ต่อปี และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกเงินฝาก Happy Savings  จ่ายดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี  รับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป โดยเปิดรับเงินฝากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2566 นี้เท่านั้น

(หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น)