กรมศุลกากร จับตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ลักลอบขนฝิ่นเข้าจากตุรกี

กรมศุลกากร

กรมศุลกากรตรวจยึด “เมล็ดฝิ่น” ลักลอบนำเข้าจากตุรกี ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง น้ำหนัก 26,000 กิโลกรัม มูลค่า 30 ล้านบาท

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พ.ต.ท.กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 6 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.อ.มารุต เปล่งขำ ผู้อำนวยการ กอง 12 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

นางสาววิลาสินี พุ่มสงวน เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าวการยึด “เมล็ดฝิ่น” ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ทางท่าเรือแหลมฉบัง น้ำหนัก 26,000 กิโลกรัม มูลค่า 30 ล้านบาท ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 กรมศุลกากร คลองเตย

นายพชรเปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งการผลิต การนำเข้า การนำผ่าน และการลักลอบจำหน่ายและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด

Advertisment

ด้านกระทรวงการคลัง โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มความเข้มงวดและเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรทุกเส้นทาง

กรมศุลกากรจึงเพิ่มการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งที่ผ่านมามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้ (1 มี.ค. 2566) กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม ตรวจพบใบขนสินค้าขาเข้าสำแดง เป็นงาขาว (WHITE POPPY SEEDS) ประเทศกำเนิด สาธารณรัฐตุรกี น้ำหนัก 26,000 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้า พบเป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เกิดข้อสงสัยหลายประเด็น เพื่อความชัดเจนจึงชักตัวอย่างสินค้า นำส่งตรวจวิเคราะห์ ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Advertisment

จากนั้น ป.ป.ส.ได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเบื้องต้น พบเป็นมอร์ฟีนและโคเดอีน ซึ่งเป็นแอลคาลอยด์ในเมล็ดฝิ่น และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งผลการตรวจสอบสินค้า พบว่า เมล็ดพืชดังกล่าว เป็นเมล็ดของพืชชนิด Papaver somniferum L. อยู่ในวงศ์ Papaverceae (เมล็ดฝิ่น) กรมศุลกากรจึงเปิดตรวจตู้สินค้าดังกล่าว ณ ท่าเรือแหลมฉบังพบเมล็ดฝิ่น จำนวน 26,000 กิโลกรัม มูลค่า 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐานนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 กรณีความผิดฐานยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ นำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น และมาตรา 202 มาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 กรณีความผิดฐานสำแดงชนิดสินค้าไม่ถูกต้องในแบบ พ.ก.5 ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-28 กุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวน 71 ราย มูลค่า 726 ล้านบาท