แบงก์ชาติเปิดข้อมูล 10 จังหวัดที่มีเงินฝากสูงสุดในประเทศไทย

ธนาคาร ธนบัตร ตู้อัตโนมัติ เอทีเอ็ม เงินฝาก

ธปท.เปิดข้อมูล “เงินฝาก” ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 16,897,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.3% เผย 10 จังหวัดที่มีเงินฝากสูงสุด ภาคเหนือเงินฝากรวมตัวเลขต่ำสุดใน 4 ภาค

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ ถือเป็นการเก็บออมขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ต่ำด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันเงินฝากธนาคาร จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารละ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ปี2565 ประเทศไทยมีเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 16,897,574 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมาจากแรงส่งทั้งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

จากข้อมูลสถิติของ ธปท. 10 จังหวัด ที่มียอดเงินฝากสูงสุด ในปี 2565 ประกอบด้วย

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ยอดเงินฝากมากที่สุด 10.58 ล้านล้านบาท

Advertisment

อันดับ 2 นนทบุรี 586,002 ล้านบาท

อันดับ 3 สมุทรปราการ 583,762 ล้านบาท

อันดับ 4 ชลบุรี 551,649 ล้านบาท

อันดับ 5 ปทุมธานี 345,482 ล้านบาท

Advertisment

อันดับ 6 เชียงใหม่ 291,601 ล้านบาท

อันดับ 7 นครปฐม 230,548 ล้านบาท

อันดับ 8 สมุทรสาคร 196,036 ล้านบาท

อันดับ 9 สงขลา 194,187 ล้านบาท

อันดับ 10 ระยอง 190,014ล้านบาท

ทั้งนี้หากแยกยอดรวมเงินฝากเป็นภูมิภาคดังนี้

  • ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 3,665,613 ล้านบาท
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 956,765 ล้านบาท
  • ภาคเหนือ 835,805 ล้านบาท
  • ภาคใต้ 861,239 ล้านบาท

โดย ณ สิ้นปี 2565 คนไทยมีบัญชีเงินฝากจำนวนทั้งสิ้น 121.40 ล้านบัญชี โดยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 110.84 ล้านบัญชี ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบัญชีที่มีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท ถึงจำนวน 98.52 ล้านบัญชี หรือ 88.88% และมีบัญชีผู้ฝากเงินเกิน 500 ล้านบาท อยู่ที่จำนวน 1,023 บัญชี