เปิดข้อมูล 10 จังหวัดที่มีเงินฝากน้อยที่สุดในประเทศไทย

เงินฝาก
ภาพจาก PIXABAY

แบงก์ชาติ เปิดข้อมูลเงินฝาก 10 จังหวัดที่มีเงินฝากน้อยที่สุดในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2565 พบ “แม่ฮ่องสอน-อำนาจเจริญ-บึงกาฬ” ต่ำสุด ด้านเงินฝากรวมทั้งระบบอยู่ที่ 16.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากปี’64 และคนไทยมีบัญชีเงินฝากจำนวนทั้งสิ้น 121.40  ล้านบัญชี

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ ถือเป็นการเก็บออมขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ต่ำด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันเงินฝากธนาคาร จะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารละ 1 ล้านบาท

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 16,897,574 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมาจากแรงส่งทั้งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

               

และจากข้อมูลเงินรับฝากของธนาคารจำแนกตามจังหวัด จากข้อมูล ธปท. พบว่าจังหวัดที่มีเงินรับฝากน้อยสุดใน 10 จังหวัดแรกในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน 7,452 ล้านบาท

อันดับ 2 อำนาจเจริญ 9,295 ล้านบาท

Advertisement

อันดับ 3 บึงกาฬ 9,837 ล้านบาท

อันดับ 4 สตูล 10,966 ล้านบาท

อันดับ 5 หนองบัวลำภู 14,052 ล้านบาท

อันดับ 6 มุกดาหาร 15,703 ล้านบาท

Advertisement

อันดับ 7 อุทัยธานี 15,903 ล้านบาท

อันดับ 8 น่าน 16,188 ล้านบาท

อันดับ 9 ชัยนาท 18,060 ล้านบาท

อันดับ 10 ยโสธร 18,149 ล้านบาท

โดย ณ สิ้นปี 2565 คนไทยมีบัญชีเงินฝากจำนวนทั้งสิ้น 121.40 ล้านบัญชี โดยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  110.84 ล้านบัญชี ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบัญชีที่มีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท ถึงจำนวน 98.52 ล้านบัญชี หรือ 88.88% และมีบัญชีผู้ฝากเงินเกิน 500 ล้านบาท อยู่ที่จำนวน 1,023 บัญชี