ซีไอเอ็มบี ไทย จัดโปรฯเด็ด ฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4%

CIMB THAI ซีไอเอ็มบี ไทย เงินฝาก

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดรับเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โปรโมชั่นเด็ดดอกเบี้ย 4% เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อประกันชีวิตของ 2 ค่าย ในช่วง 1 มี.ค.-31 พ.ค.นี้

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ได้ออกเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2566

กรมธรรม์ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ย ขั้นต่ำ 500,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ (รายชื่อแบบประกันที่เข้าร่วมเป็นไปตามเอกสาร Sales sheet หรือตามที่ธนาคารกำหนด)

โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4.00% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน เมื่อฝากเงิน ขั้นต่ำ 500,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกินทุน/ค่าเบี้ยประกันปีแรก (เงื่อนไขขึ้นกับแบบประกันที่กำหนด)

Advertisement

ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขชื่อผู้เปิดบัญชี ดังนี้

  • บัญชีเดี่ยว : ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
  • บัญชีร่วม : ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์

cimbt เงินฝาก

อย่างไรก็ดี เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์ ขณะที่มีระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2566

หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ และหากถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

Advertisement

กรณีลูกค้าฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝาก ที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 4 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน