CIMBT ส่ง “เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน” ดอกเบี้ยสูง 1.45% ปลอดภาษี

CIMBT

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งโปรแกรม “เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน” รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี เปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน เอาใจวัยเกษียณ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแคมเปญเดือนแห่งความรัก รับความมั่นคง สดใส ถูกใจวัยเกษียณ ด้วยเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี ซึ่งลูกค้าต้องเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีและ 1 รายการฝากเท่านั้น

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา


 “เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน”