บสย.เร่งเติมเงิน SME ท่องเที่ยว-ลุยค้ำเฟสใหม่

มาตรการบสย.

บสย.เร่งเติมสภาพคล่อง SMEs ภาคบริการหนุนธุรกิจท่องเที่ยวฟื้น เตรียม 5 หมื่นล้านบาทลุยค้ำประกันเฟสใหม่ จัด 6 โครงการย่อยซัพพอร์ตผู้ประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย คาดเริ่มค้ำได้ตั้งแต่ปลาย มี.ค.นี้

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการมีความต้องการสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวที่กลับมา โดยในช่วงต้นปี 2566 นี้ (ม.ค.-ก.พ.) พบว่า ยอดค้ำประกันสินเชื่อในเซ็กเตอร์บริการมีมากเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ราว 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่มีการปล่อยกู้ในภาคธุรกิจบริการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 10 (PGS10) หรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ บสย.ได้เร่งดำเนินการ เพื่อเปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ โดยแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คาดว่าจะสามารถเปิดบริการในช่วงปลายเดือน มี.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป

“PGS 10 เป็นโครงการนวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ที่ บสย.พัฒนาขึ้น โดยจัดสรรวงเงินระยะแรก 30,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น โดยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุม ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย”

สำหรับ 6 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1.สตาร์ตอัพ (startup) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ หรือ SMEs หน้าใหม่ที่ต้องการเงินทุนสำหรับเริ่มต้นกิจการใหม่ ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน วงเงินค้ำระยะแรก 1,000 ล้านบาท

2. สมอลบิซ (small biz) สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสภาพคล่อง วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก วงเงินค้ำระยะแรก 3,000 ล้านบาท

3.สมาร์ทวัน (smart one) สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่ต้องการเสริมสภาพคล่องธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังโควิด วงเงินค้ำต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก วงเงินค้ำระยะแรก 10,000 ล้านบาท

4.สมาร์ทบิซ (smart biz) สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล ที่ต้องการยกระดับเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก วงเงินค้ำระยะแรก 15,000 ล้านบาท

5.สมาร์ทกรีน (smart green) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการปรับปรุงพัฒนา เสริมศักยภาพธุรกิจ สู่ ESG และ BCG วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก วงเงินค้ำ 500 ล้านบาท


และ 6.สมาร์ทพลัส (smart plus) เป็นนวัตกรรมค้ำประกัน ใช้คู่กับโครงการที่ บสย.ดำเนินการเอง เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ค้ำประกันสินเชื่อ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก วงเงินค้ำ 500 ล้านบาท