สินทรัพย์ดิจิทัลผันผวนลดลง ผลตอบแทนบิตคอยน์ยังสูง 62.43% 

คริปโต บิตคอยน์
(Photo by Justin TALLIS / AFP)

สำนักงานก.ล.ต.เผยมูลค่าซื้อขายตั้งแต่ 1-27 มี.ค.66 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท และบัญชีซื้อขาย 1.58 แสนบัญชี ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลผันผวนลดลง ผลตอบแทนบิตคอยน์ยังสูง 62.43% 

วันที่ 1 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ พบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคปประมาณ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.58% โดยประมาณ 46.1% มาจากบิตคอยน์และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดที่ 4.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 40.79% (ที่มา : coinmarketcap.com ณ วันที่ 27 มี.ค.66)

ตั้งแต่ต้นปี 2566 สินทรัพย์ดิจิตอลให้ผลตอบแทนมากกว่าสินทรัพย์อื่นและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ทั้งนี้ในช่วง 21-27 มี.ค.66 สินทรัพย์ดิจิทับมีความผันผวนลดลง

โดย Bitcoin ให้ผลตอบแทนสูงสุด 62.34% ด้าน Ethereum ผลตอบแทนอยู่ที่ 41.04% ตามด้วย BNB ผลตอบแทนอยู่ 24.77% และ KUB ผลตอบแทนอยู่ที่ -1.14%

ขณะที่สินทรัพย์ที่พลิกกลับมาติดลบได้แก่ Coal ติดลบ -55.16% และ Oli ติดลบ -5.36% (ที่มา : bloomberg , yahoofinance.com และ investing.con ณ วันที่ 27 มี.ค.66)

โดยในช่วง 1-27 มี.ค.66 มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ active ผ่านศูนย์ซื้อขายอยู่ที่ 1.58 แสนบัญชีลดลง 5.39% จากเดือนก.พ.66 โดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีของบุคคลธรรมดาในประเทศ

ขณะที่มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ลดลง 20.69% จากเดือนก.พ.66 โดยบุคคลธรรมดาในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด

นอกจากนี้บุคคลธรรมดาในประเทศและนิติบุคคลในประเทศซื้อมากกว่าขาย ในขณะที่บุคคลธรรมดาต่างประเทศและนิติบุคคลต่างประเทศขายมากกว่าซื้อ