ธอส. ขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้าเดิม M19 ต่ออีก 6 เดือน

ธอส. เปิดขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเดิม M19 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต่ออีก 6 เดือน เริ่มยื่นเอกสาร 1-30 มิ.ย.66

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อ อพาร์ทเม้นท์ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 [M19] ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือ ต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2566

โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 70% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ ใช้อยู่ลงอีก 0.25% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M19 จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย คิดเป็นเงินต้น คงเหลือ 634.80 ล้านบาท

               

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ และยื่นเอกสาร หลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ : www.ghbank.co.th และ Mobile Application : GHB ALL GEN

ธอส.