ธอส. อุ้มลูกหนี้อยู่ระหว่างมาตรการช่วยเหลือยัง “ผ่อนไม่ไหว” ต่ออีก 6 เดือน

ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. ประกาศขยายมาตรการ 18 [M18] ช่วยเหลือลูกค้าสถานะบัญชีปกติอีก 6 เดือน ครอบคลุมลูกค้ากว่า 2.1 หมื่นราย เงินต้นคงเหลือกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธนาคารได้ประกาศขยายเวลามาตรการ 18 [M18] ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้ M18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.50% ต่อปี

               

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M18 จำนวนทั้งสิ้น 21,385 ราย คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 22,404 ล้านบาท

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-16 มิถุนายน 2566 พร้อมส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณา โดย Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL GEN

กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Advertisement