SME D Bank จับมือกรุงไทย เปิดบริการใหม่ ผ่าน “เป๋าตัง”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

SME D Bank ร่วมมือกับกรุงไทย เปิดบริการนำร่อง 3 เมนูสำคัญ ให้ SMEs เฟสแรก ผ่านแอป “เป๋าตัง”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 SME D Bank ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เปิดช่องทางให้บริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 3 เมนูสำคัญนำร่อง ได้แก่ 1) เรียกดูรายการย้อนหลัง 2) ชำระค่างวดสินเชื่อ และ 3) รับข้อมูลอัพเดทด้านการเงินและงานพัฒนา ตอบโจทย์สะดวกสบายเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า SME D Bank ยกระดับบริการตอบโจทย์เทรนด์ยุคดิจิทัล โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

               

พร้อมเปิดให้บริการระบบของ SME D Bank ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ช่วยให้ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ SME D Bank ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ช่วยให้เดินหน้าธุรกิจและคว้าโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพ

โดย SME D Bank เริ่มให้บริการระยะแรก (เฟสที่ 1) นำร่องผ่าน 3 เมนูสำคัญ ได้แก่

1) บริการเรียกดูรายการชำระสินเชื่อย้อนหลัง (Loan Payment History) สูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้า SME D Bank กลุ่มบุคคลธรรมดา

Advertisement

2) บริการชำระค่างวดสินเชื่อ (Loan Payment) ของลูกค้า SME D Bank กลุ่มบุคคลธรรมดา

3) บริการข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์สินเชื่อและงานพัฒนาจาก SME D Bank ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ “เงินทุนคู่พัฒนา” เสริมศักยภาพธุรกิจเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด โดยเฟสต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าธนาคาร กลุ่มนิติบุคคลธรรมดา รวมถึงขยายบริการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (Check NCB) และสมัครขอสินเชื่อ เป็นต้น

สำหรับลูกค้า SME D Bank ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าใช้บริการดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สามารถดำเนินการแก้ไขหรืออัพเดตหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันได้ที่สาขาของ SME D Bank ที่ใช้บริการอยู่ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357 เพื่อรับรหัส OTP (One-Time Password) ในการลงทะเบียน

“เป๋าตัง”

Advertisement

“เป๋าตัง”