บางจากฯ ผนึก SME D Bank เสริมแกร่งสินเชื่อ SME ในสถานีบริการน้ำมัน

บางจากฯ ผนึก SME D Bank เสริมแกร่งสินเชื่อ SME

บางจาก จับมือ SME D Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ สนับสนุน สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ดอกเบี้ยพิเศษ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างและขยายธุรกิจใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า SME D Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ สนับสนุน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างและขยายธุรกิจใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาต่อเนื่อง ด้วยบริการการเงินควบคู่กับการพัฒนา เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดย SME D Bank พร้อมสนับสนุนด้านการเงินผ่านสินเชื่อต่าง ๆ วงเงินรวมกว่า 25,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี

               

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจากอยู่แล้ว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าและซัพพลายเชน (supply chain) หรือผู้สนใจจะลงทุนเปิดร้านในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อให้มีเงินทุนไปขยาย ปรับเปลี่ยน ลงทุนขยายสาขาหรือเสริมสภาพคล่อง

ขณะเดียวกัน SME D Bank จะสนับสนุนด้านการพัฒนาครบวงจรควบคู่กันไปด้วย ผ่านโครงการ SME D Coach จัดโปรแกรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกและคู่ค้าของบางจากฯ เช่น โปรแกรมความรู้ด้านมาตรฐาน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ บัญชี เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน และหลักการทำแฟรนไชส์ เป็นต้น

บางจากฯ ผนึก SME D Bank

Advertisement

“ความร่วมมือกับ บางจากฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างกว้างขวาง เพราะบางจากฯ มีเครือข่ายธุรกิจเกี่ยวโยงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก ประกอบกับทำเลที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันบางจากอยู่ในย่านชุมชน ซึ่งนอกจากคู่ค้าจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังส่งต่อคุณค่าไปสู่ชุมชนโดยรอบ ทำให้เงินหมุนเวียน กระจายรายได้ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ร่วมมือกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพหลากหลายแบรนด์ เพื่อสร้างสรรค์สถานีบริการน้ำมันบางจากให้มีผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่หลากหลายและครบครัน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าในทำเลที่ตั้ง ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกวัยตามแนวคิด Greenovative Destination for Intergeneration

โดยการร่วมมือระหว่างบางจากฯ และ SME D Bank ในครั้งนี้ ทำให้คู่ค้าของบางจากฯ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสในการลงทุนสร้างและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ที่ผ่านมา บางจากฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมาอย่างยาวนาน เช่น การนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มชุมชนมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมันบางจาก เพื่อร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทยซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บางจากฯ และ SME D Bank ยังมีแผนร่วมกันจัดกิจกรรม Market Place นำสินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก มาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจากและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ได้เปิดร้านในสถานีบริการน้ำมันบางจาก และในอนาคตสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Advertisement