บางจากฯ-กองทัพอากาศ ต่อยอดเชื้อเพลิงอากาศยาน (SAF) กองทัพ

บางจากฯ - กองทัพอากาศ

บางจากฯ ร่วมมือ กองทัพอากาศ เตรียมต่อยอดเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) สำหรับอากาศยานกองทัพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และ นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นำคณะทำงานบริษัทบางจากฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับอากาศยานของกองทัพอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กับคณะทำงานกองทัพอากาศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี จักรวัชร จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ เป็นประธานคณะกรรมการ

               

ในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต ภายหลังสรุปผลสำเร็จของโครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับอากาศยานที่ได้มีการนำเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำมาผสมเข้ากับน้ำมันอากาศยาน JP-8 ของกองทัพอากาศ ในอัตราส่วน 2% และนำมาทดสอบกับเครื่องยนต์ทั้งแบบ Jet Start และ Engine Test โดยจะมีการต่อยอดทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) กับอากาศยานของกองทัพอากาศเป็นลำดับถัดไป