บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิเพิ่ม 2 แสนคน เริ่มวันนี้ (1 มิ.ย.) รับวงเงินซื้อสินค้า 900 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังแจงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 1 มิ.ย.2566 มีผู้ได้รับสิทธิเพิ่มอีกราว 205,800 คน รับสิทธิวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ ย้อนหลัง 600 บาท รวมเป็น 900 บาท

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.) จะมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 205,800 คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว และได้ยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. จนถึงวันที่ 26 พ.ค. 2566

“ในจำนวน ประมาณ 205,800 คน มีการตั้งวงเงินให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าว

ทั้งนี้ คนกลุ่มดังกล่าวนี้ จะได้รับสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ย้อนหลังเพิ่มอีก 600 บาท ทำให้รวมได้รับเป็น 900 บาทในรอบนี้

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ให้ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น

ส่วนวงเงินอื่น ๆ จะได้รับสิทธิตามปกติ ได้แก่

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. (กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มอีก 20 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อเดือน จนถึงเดือน มิ.ย. 2566)

– วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน

– มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด)

– มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด)