บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มิ.ย.นี้ ใครมีสิทธิรับวงเงินค่าซื้อสินค้า 900 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 เม.ย.-26 พ.ค. 2566 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ เผยรอบนี้ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ ย้อนหลัง 600 บาท รวมเป็น 900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่ 27 เมษายน จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพิ่มอีก 600 บาท รวมเป็น 900 บาท

               

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ให้ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น

ส่วนวงเงินอื่น ๆ ได้แก่

  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. (กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มอีก 20 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อเดือน จนถึงเดือน มิ.ย. 2566)
  • วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน
  • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด)
  • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด)

วันเริ่มใช้บัตรสวัสดิการ