3 เรื่องการเงิน ที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด รู้ไว้เพื่อ “สุขภาพการเงินดี ชีวิตดี”

บทความโดย "สิรภัทร เกาฏีระ"
นักวางแผนการเงิน CFP® สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ในปัจจุบันความรู้ทางการเงินมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต เนื่องจากเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงิน การซื้อประกัน การจ่ายภาษี หรือการวางแผนเกษียณ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละคนจะมีความรู้และทัศนคติในเรื่องการเงินที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะใน 3 เรื่องการเงินที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด

 เรื่องที่ 1 : จะออมทั้งที ต้องเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ๆ ถึงจะดี

ในความเป็นจริง การออมเงินไม่จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเสมอไป โดยควรเลือกผลิตภัณฑ์การเงินให้สอดคล้องกับ “เป้าหมายการออม” และ “ระยะเวลาการออม” ที่เหมาะสม เช่น

               

– จะเก็บออมเงินระยะสั้น ควรใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงินระยะสั้น เช่น เงินฝากธนาคาร หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ เพราะมีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูง

– จะเก็บออมเงินระยะยาว ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงินแบบระยะยาว เช่น หุ้น กองทุนรวมหุ้น หรือประกันบำนาญ เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์การเงินชนิดอื่น ๆ

ยกตัวอย่าง หากเรามีเป้าหมายเก็บออมระยะสั้น (1 ปี) แต่ไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินระยะยาว คือกองทุนรวมหุ้น โดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี อาจจะทำให้เงินออมของเราขาดทุน และทำให้พลาดเป้าหมายการออมนี้ไป

Advertisement

ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ การออมเงินไม่ควรมองเฉพาะเรื่องผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ออมเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระยะเวลาการออม

เรื่องที่ 2 : วางแผนเกษียณ เป็นเรื่องของคนแก่

หนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงเริ่มทำงานมักมองว่า เรื่องวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัว ยังไม่จำเป็นต้องรีบวางแผนเก็บเงิน เพราะยังมีเวลาอีกเยอะ แต่ในความเป็นจริง คนทำงานทุกคนต้องมีวันที่เกษียณจากการทำงาน การเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้สามารถวางแผนเก็บเงินได้เพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเกษียณอายุ ในทางกลับกัน หากเริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียณช้าก็จะทำให้มีโอกาสเก็บเงินไม่เพียงพอ ตลอดการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

ยกตัวอย่าง หากเราเริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียณตอนอายุ 50 ปี ตั้งใจว่าจะเกษียณอายุจากการทำงานตอนอายุ 60 ปี ซึ่งวางแผนใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุ 61-80 ปี จะสังเกตว่ากรณีนี้เรามีระยะเวลาเก็บเงินเหลืออีกประมาณ 10 ปี เพื่อให้มีเงินพอใช้ต่อไปอีก 20 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และอาจจะเก็บเงินไม่พอสำหรับการใช้จ่ายช่วงหลังเกษียณ

Advertisement

ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ วางแผนเกษียณ เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ช่วงที่เริ่มทำงาน

 เรื่องที่ 3 : การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ คือการจ่ายเบี้ยทิ้ง

หลายคนมักมองว่าการซื้อประกันสุขภาพ เป็นการจ่ายเบี้ยทิ้ง ถ้าหากเราไม่ป่วยจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป แต่ในความเป็นจริง การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพคือ การซื้อคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ยกตัวอย่าง ในวันที่ใกล้เกษียณอายุจากการทำงาน หากว่าเราเก็บเงินก้อน เพื่อเกษียณได้ตามเป้าหมายสำเร็จแล้ว แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น คือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องถอนเงินก้อนที่เราเตรียมไว้ใช้สำหรับเกษียณมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ทำให้แผนที่เราเตรียมเงินไว้ใช้ช่วงหลังเกษียณอายุผิดพลาดไป

ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ ประกันสุขภาพ คือการวางแผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็นการใช้ “เงินก้อนเล็ก เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่”

จะเห็นได้ว่า 3 เรื่องการเงินนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดกัน อย่างไรก็ตาม เราทุกคนควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น ดั่งคำว่า “สุขภาพการเงินดี ชีวิตดี”