วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลาออกทุกตำแหน่ง STARK มีผลทันที

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

“วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ลาออกทุกตำแหน่งในบริษัท STARK มีผลทันที 6 ก.ค. ฟากอดีตผู้บริหาร 4 ราย “ชนินทร์-ชินวัฒน์-ศรัทธา-กิตติศักดิ์” ลาออกทุกตำแหน่งไปตั้งแต่ เม.ย. 66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ขอแจ้งให้ทราบการลาออกของนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาถึงประสบการณ์ในการบริหารกิจการ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ซึ่งในระหว่างนี้นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่ากระบนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายใหม่จะเสร็จสิ้น

โดยตามที่ปรากฏในข่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท ผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าอดีตผู้บริหารของบริษัททั้ง 4 ราย ได้แก่ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ, นายชินวัฒน์ อัศวโภคี, นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ และนายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 แล้ว