ดอกเบี้ยขาขึ้น เปิดตัวเลข 6 แบงก์ใหญ่ ใครโกยรายได้-ดอกเบี้ยมากสุด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เปิดตัวเลขรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ 6 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญเชิงระบบ ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลให้สถาบันการเงินต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งล่าสุดธนาคารพาณิชย์ไทยได้แจ้งผลประกอบการในไตรมาส 2/2566 และงวดครึ่งปีแรก ปี 2566 กันออกมาแล้ว

               

ประชาชาติธุรกิจ รวบรวมบรรดา 6 แบงก์ใหญ่ที่มีความสำคัญในเชิงระบบ มีรายได้จากดอกเบี้ยกันเท่าไหร่บ้าง และแบงก์ไหนมีรายได้ดอกเบี้ยมากที่สุด

1.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

KBANK มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิงวดไตรมาส 2/2566 ที่ 36,701 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 71,576 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) งวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 10,994 ล้านบาท และกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2566 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) อยู่ที่ 21,735 ล้านบาท

2.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

BBL มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิงวดไตรมาส 2/2566 ที่ 31,487 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 61,565 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) งวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 11,294 ล้านบาท และกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2566 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) อยู่ที่ 21,423 ล้านบาท

3.บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX

SCBX มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 30,791 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 59,734 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2566 ที่ 11,868 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 มีกำไรสุทธิ 22,864 ล้านบาท

4.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

KTB มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิงวดไตรมาส 2/2566 ที่ 27,771 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 53,390 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) งวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 10,156 ล้านบาท และกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2566 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) อยู่ที่ 20,223 ล้านบาท

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

BAY มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิงวดไตรมาส 2/2566 ที่ 23,299 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 44,489 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร) งวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 8,425 ล้านบาท และกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2566 (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร) อยู่ที่ 17,102 ล้านบาท

6.ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)

ttb มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิงวดไตรมาส 2/2566 ที่ 14,093 ล้านบาท และงวดครึ่งปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 27,595 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) งวดไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 4,566 ล้านบาท และกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2566 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) อยู่ที่ 8,861 ล้านบาท