ส่อง 5 หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลขึ้น XD เดือน ส.ค.นี้

เงินบาท ตลาดหุ้น ปันผล
แฟ้มภาพ

ส่อง 5 หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD และจ่ายปันผลภายในเดือน ส.ค.นี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทจดทะเบียนได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงเดือนสิงหาคมจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้แก่นักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD โดยทั้ง 5 บริษัทที่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD และจ่ายปันผลภายในเดือน ส.ค.นี้ ได้แก่

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

คณะกรรมการบริษัทแจ้งมติในการประชุมครั้งที่ 12/2566/539 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

               

โดยเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2566 สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 9 ส.ค. 2566 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 ส.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 ส.ค. 2566

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราการจ่ายปันผล 2.50 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 10 ส.ค. 2566 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 ส.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2566

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC

คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท โดยเป็นจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 11 ส.ค. 2566 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 10 ส.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2566

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM

คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 สำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราการจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.01 บาท โดยเป็นจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 11 ส.ค. 2566 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 10 ส.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2566