KKP ร่วมโครงการ “TrustBiz Connext” หนุน SMEs ขอสินเชื่อผ่านดิจิทัล

ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ TrustBiz Connext ส่งเสริมการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล หวังเกิดการแข่งขันได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กลุ่มสมาคมธนาคาร กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 8 ธนาคาร และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สำหรับโครงการ TrustBiz Connext เป็นโครงการส่งเสริมการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งได้รับความร่วมมือและผลักดันจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาคการเงินและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเอกสารระหว่างภาคการเงินและธุรกิจ โดยจะมีการ Soft Launch ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 ซึ่งจะครอบคลุมบริการต่าง ๆ อาทิ

               
  • Onboard ลูกค้านิติบุคคล : Onboard ลูกค้านิติบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างข้อมูลบริษัท ลดการใช้เอกสารและการปลอมแปลงเอกสาร
  • ขอสินเชื่อ SME : ขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของภาคการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น
  • การลงนามในสัญญาหรือเอกสารสำคัญ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสามารถลงนามเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมหรือลงนามในสัญญาได้ผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคาร
  • จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารสัญญาที่ลงนามถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล

นายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะสถาบันการเงินและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงิน พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตแบบครอบคลุมของเศรษฐกิจไทย

นอกจากนี้ ภายในงานกลุ่มธุรกิจฯ ยังได้ร่วมจัดแสดงบูทนำเสนอบริการการขอสินเชื่อ SME ในรูปแบบดิจิทัลโดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องไปที่สาขา โดยมีบริการครบทั้งตรวจสอบสถานะและจัดการสินเชื่อในที่เดียว ให้ผู้ประกอบการรายย่อยยุคใหม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล