กสิกรไทย ปล่อยกู้ 3 พันล้านให้ “อินโดรามา เวนเจอร์ส” หนุนด้านความยั่งยืน

กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ SLL วงเงิน 3 พันล้านบาท ให้ “อินโดรามา เวนเจอร์ส” บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก หนุนลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% และเพิ่มปริมาณขวด PET หลังการบริโภคไปรีไซเคิลให้ได้ 7.5 แสนตัน ภายในปี’68

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยมีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเป็นสถาบันการเงินแรก ๆ ของไทยที่สนับสนุนวงเงินหรือเป็นแหล่งเงินทุนที่สร้างความแข็งแกร่งต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของธนาคารมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ครั้งนี้จึงเป็นอีกครั้งสำคัญที่ธนาคารภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอินโดรามา เวนเจอร์สด้วยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) ซึ่งเป็นวงสินเชื่อด้านความยั่งยืนครั้งแรกระหว่างธนาคารกสิกรไทยและอินโดรามา เวนเจอร์ส จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG อีกทั้งการบริหารจัดการเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

               

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) และได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์สที่มีต่อการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืน

สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของการดำเนินงานของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG ของอินโดรามา เวนเจอร์ส และตอกย้ำเป้าหมายในการร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า

สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability-Linked Loan (SLL) นี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนให้แก่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส

โดยมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อันได้แก่ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) และการเพิ่มปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปรีไซเคิลให้ได้จำนวน 750,000 ตันภายในปี 2568

ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดังกล่าวตอกย้ำแนวทางความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่บริษัทมีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อีกทั้งการขยายขีดความสามารถ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

กสิกรไทย