มาตรการอุ้มค่าครองชีพของรัฐ หนุนดัชนี KR-ECI เดือน ต.ค.66 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ค่าครองชีพ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยดัชนี KR-ECI ในเดือน ต.ค.66 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความต่อเนื่องของมาตรการรัฐ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนี KR-ECI ในเดือน ต.ค.2566 และดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 38.5 และ 41.0 แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนช่วงโควิด-19

โดยความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ลดความกังวลในด้านราคาสินค้าและค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) ของครัวเรือนในปัจจุบัน แต่ระยะข้างหน้าครัวเรือนมีมุมมองเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายที่ทรงตัว ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ยังมีความไม่ชัดเจนมากนัก

               

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สอบถามครัวเรือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนในช่วงไตรมาสที่ 4/2566 พบว่า ครัวเรือนคาดการณ์ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการสังสรรค์และท่องเที่ยวมากที่สุด (32.2%) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและมีวันหยุดยาวในช่วงเดือน ธ.ค.2566 รองลงมาครัวเรือนคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันมากที่สุด ได้แก่ ค่าอาหาร และค่าสาธารณูปโภค

สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ดัชนี KR-ECI ยังคงมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะมีผลไปจนถึงสิ้นปี 2566 เป็นอย่างน้อย ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งมีภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ

รวมถึงภาคส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น แต่การฟื้นตัวของดัชนีฯ อาจมีหลายปัจจัยเข้ามากดดัน เช่น ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจผันผวนมากขึ้น รวมถึงความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐที่ยังต้องติดตาม