รัฐบาลลุยแก้หนี้ข้าราชการ 3 ล้านคน “เศรษฐา” แถลงใหญ่ 12 ธ.ค.นี้

BITE SIZE เงินเดือนข้าราชการ

คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เตรียมชงแนวทางแก้หนี้ข้าราชการในระบบสหกรณ์ 3 ล้านคน นายกฯ เตรียมแถลงใหญ่ 12 ธ.ค.นี้ เล็งปรับระบบหักเงินเดือนให้มีเงินเหลือ 30% แย้มลดดอกเบี้ย-ยืดหนี้ให้ถึงอายุ 75 ปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยนายกิตติรัตน์ กล่าวหลังประชุมว่า ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี จะแถลงการณ์แก้ปัญหาหนี้ทั้งหมด โดยขณะนี้คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางให้มีความรอบคอบ

ทั้งนี้ สำหรับหนี้สินข้าราชการนั้น พบว่า มีข้าราชการที่อยู่ในระบบเงินกู้สหกรณ์ ทั้งสิ้น 3 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประมาณ 8 แสนคน กระทรวงสาธารณสุขกว่า 2 แสนคน และ ตำรวจ 2.3 แสนคน โดยแนวทางการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการนั้น จะดูแลข้าราชการในระบบสวัสดิการและรัฐบาลจะดูแลปรับเรื่องการหักเงินเดือน

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย กล่าวว่า หนี้สินข้าราชการเป็นหนี้สินขนาดใหญ่ ทั้งข้าราชการตำรวจ ครู ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าการหักเงิน หรือการชำระหนี้ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการ ทำให้เกิดปัญหาว่าข้าราชการมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ดังนั้น หลักการที่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาร่วมกัน คือ จะพิจารณาเรื่องการหักเงินเดือน ที่จะต้องให้ข้าราชการมีเงินเหลือ 30% ของเงินเดือน

“แนวทางในการพิจารณาแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลดูหักเงินเดือนทุกหน่วยนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระในการชำระหนี้ของข้าราชการลง และจะทำให้ข้าราชการ 1 ใน 3 สามารถปลดหนี้ได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หากยังเหลือเงินไม่ถึง 30% จะใช้วิธีการขยายเวลาชำระเงินต้นออกไปถึงอายุ 75 ปี ผลที่ตามมาคือจะช่วยให้เงินต้นลดลง”

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ การขยายชำระเงินต้นจะช่วยให้กลุ่มข้าราชการมีเงินเดือนเหลือได้อีก 1% คืออาจจะหลายไป 1 ใน 3 หรือหายไปทีละกลุ่ม จากนั้นถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% อีก คณะกรรมการฯ จะหาเงินพิเศษ โดยการใช้เงินกู้จากสถาบันที่เป็นทุนเดิมที่เป็นทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของตัวเอง ซึ่งจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครองนำมาเป็นเงินกู้ของตนเองในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ คณะกรรมการฯ กำหนดกรอบไว้ ก็จะช่วยผ่อนปรนการชำระให้ข้าราชการไปอีกระดับหนึ่ง