เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ ได้ขึ้นทุกคุณวุฒิ “ปวช.ปริญญาตรี-เอก”

เงินเดือนข้าราชการ

เปิดขั้นอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ ครม.ให้เพิ่มตั้งแต่ วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี-เอก ใช้งบฯ 16,000 ล้านบาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่องการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มี ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ และ รมว.การต่างประเทศเป็นประธาน

ทั้งนี้ แนวคิดแนวคิดเบื้องต้นในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการเป็นสำคัญ โดยมิได้หมายถึงการปรับบัญชีเงินเดือนหรือการปรับเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวทางการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในระยะที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2557 (ตามนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท และค่าแรง ขั้นต่ำ 300 บาท) ประกอบกับข้อมูลจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าจ้างในภาคเอกชน (Starting Rate Survey) พบว่า ปัจจุบันอัตราแรกจ้างของพนักงานรายเดือนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ วุฒิปริญญาตรี (เฉลี่ยทุกสาขาวิชา) อยู่ที่ 18,910 บาท ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับราคาตลาด

โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งคุณวุฒิ ระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายใน 2 ปี และปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งปรับชดเชยผู้ด้ำรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในปีที่ 1 จำนวน 7,200 ล้านบาท และปีที่ 2 จำนวน 8,800 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการจ่ายจากงบประมาณของแต่ละส่วนราชการเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงื่อนเลื่อนเงินเดือน ละเงินปรับวุฒิข้าราชการในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ 1.ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี โดยมีเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

  • ปวช. ปัจจุบัน 9,400-10.340 บาท ปีที่ 1 : 10,340 – 11,380 บาท ปีที่ 2 : 11,380-12,520 บาท
  • ปวส.ปัจจุบัน 11,500-12.650 บาท ปีที่ 1 : 12.650– 13,920 บาท ปีที่ 2 : 13,920 -15,320 บาท
  • ปริญญาตรี ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท ปีที่ 1 : 16,500-18,150 บาท ปีที่ 2 : 18,150 -19,970 บาท
  • ปริญญาโท ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท ปีที่ 1 : 19,250 – 21,180 บาท ปีที่ 2 : 21,180-23,300 บาท
  • ปริญญาเอก ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท ปีที่ 1 : 23,100 – 25,410 บาท ปีที่ 2 : 25,410 -27,960 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง