กยศ. เเจง นักศึกษาป่วยลมชักเรียนปี 3 ได้กู้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี 1

กยศ. เเจง น.ศ.ป่วยลมชักเรียนปี 3 ได้กู้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี 1

กยศ.ชี้แจงนักศึกษาป่วยลมชัก เรียนชั้นปีที่ 3 ได้กู้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี 1 รับค่าครองชีพจนถึงปัจจุบัน หลังแม่กู้เงินนอกระบบ บอกหากกู้เงิน กยศ. ไม่ได้ ลูกสาวคงไม่ได้เรียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ว่า แม่ร่ำไห้ต้องกู้เงินนอกระบบมาให้ลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคลมชักไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหากไม่ได้มีเงินกู้ของ กยศ. ลูกสาวคงไม่ได้เรียนนั้น

ในกรณีดังกล่าวกองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า นักศึกษารายนี้เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 และได้รับการให้กู้ตั้งแต่ปีที่ 1 ต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับในปีการศึกษา 2566 กองทุนได้อนุมัติเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษารายนี้แล้ว โดยกองทุนได้โอนเงินค่าครองชีพให้นักศึกษาครบ 6 งวด เป็นเงิน 18,000 บาท และโอนเงินค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ให้สถานศึกษาแล้ว จำนวน 45,475 บาท ส่วนภาคเรียนที่ 2 อยู่ระหว่างรอให้สถานศึกษานำส่งแบบเบิกเงินให้ธนาคารเพื่อดำเนินการต่อไป ขอยืนยันว่ารายนี้เป็นกรณีปกติได้รับสิทธิในการกู้ยืมเงินอย่างแน่นอน


ข่าวดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง โดยกองทุนขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมตรวจสอบสถานะของตนเองในระบบและติดต่อสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องและควรแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน มิฉะนั้นผู้ปกครองอาจไม่เข้าใจและร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิในการกู้ยืมทุกราย” นายชัยณรงค์กล่าว