กยศ.แจงได้อนุมัติ-จ่ายเงินกู้ นศ.ศรีสะเกษแล้ว ตั้งแต่เดือน ส.ค.66

กยศ. ศรีษะเกษ

กยศ.ยืนยันอนุมัติเงินกู้ 3 แสนบาท นักศึกษา จ.ศรีสะเกษ รับค่าครองชีพตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ด้านแม่ยันไม่ทราบลูกชายไม่เคยบอกว่ากู้ได้-ไม่ได้

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (11 ธันวาคม 2566) กองทุนได้มอบหมาย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุน และ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เร่งลงพื้นที่อีกครั้งเป็นการด่วน

เพื่อเข้าเยี่ยมบ้านครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนแห่งหนึ่ง ว่าบุตรชายได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจาก กยศ. แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติทั้งที่ได้ยื่นเรื่องกู้ไปนานหลายเดือนแล้ว ทำให้ต้องไปกู้เงินจากธนาคารจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

โดยมีนายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันทรารมย์ และผู้ใหญ่บ้านหนองอีกว้าง ร่วมเดินทางไปเข้าพบมารดา คุณตา และคุณยายของผู้กู้ยืมรายดังกล่าวด้วย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

รวมถึงได้พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืม และการโอนเงินค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าครองชีพที่ผู้กู้ยืมได้รับอนุมัติการกู้ยืม และได้รับโอนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2566 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการพูดคุยกับมารดาของผู้กู้ยืมทราบว่าลูกชายไม่เคยบอกว่ากู้ได้หรือไม่ได้ และไม่ได้อยู่กับมารดา ลูกชายอาศัยอยู่หอพัก แวะมาหาเป็นบางครั้ง และให้แม่โอนให้ 200-300 บาทเป็นระยะ ๆ


“ดังนั้น กองทุนจึงขอยืนยันว่านักศึกษารายนี้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 แม้ว่าจะมีข่าวที่คลาดเคลื่อนอย่างไร แต่กองทุนยังพร้อมที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิในการกู้ยืมทุกราย” นายชัยณรงค์กล่าว