“คลินิกแก้หนี้” แก้เกณฑ์ให้คนเป็นหนี้เสียก่อน 1 เม.ย.61 เข้าโครงการได้แล้วนะรู้ยัง!

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำโดย นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้มีการร่วมแถลง การปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้เพิ่มเติม

โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคาร ตั้งแต่ 2 แห่ง ขึ้นไป ที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยัง ไม่มีคำพิพากษา จากเดิมเมื่อเริ่มต้นโครงการ ที่กำหนดเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ค้างชำระ เกินกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ถูกดำเนินคดี คาดว่าจะมีลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วม โครงการได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ ประมาณ 50,000 ราย