CIMBT ออกเงินฝากพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2.30% ต่อปีต้อนรับลูกค้าใหม่

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับลูกค้าใหม่ จัดแคมเปญเงินฝากพิเศษดอกเบี้ยจูงใจ ระยะเวลา 7 เดือน ดอกเบี้ย 2.20% และระยะเวลา 12 เดือน ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย” ได้ออกเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ระยะเวลา 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี และเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2567 อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

นอกจากนี้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้าทั่วไป ระยะเวลา 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2567 อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D+ สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 1 แสนบาท ถึง 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.88% ต่อปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.88% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากสูงสุด 1 แสนบาท