บางกอกแลนด์ ร่วมทุน “Live Nation” บริษัทบันเทิงโลก รุกธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ต

“บางกอกแลนด์” กลุ่มกาจนพาสน์ ร่วมทุน “Live Nation” บริษัทบันเทิงระดับโลก ตั้งบริษัท “อิมแพ็ค ไลฟ์ เนชั่น” รุกธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ต-ดนตรี-งานแสดงโชว์ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายซุยฮัง กาจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99% ของหุ้นทั้งหมด (IMPACT) เข้าร่วมลงทุนกับ Live Nation (Singapore) Holdings Pte Ltd. (Live Nation 1) และ Live Nation (HK) Limited (Live Nation 2) (รวมเรียกว่า Live Nation) ซึ่งเป็นบริษัทด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลก ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง IMPACT และ Live Nation โดยใช้ชื่อบริษัทว่า “บริษัท อิมแพ็ค ไลฟ์ เนชั่น จำกัด” ประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่จัดงานแสดงต่าง ๆ รวมถึงไม่จำกัดเพียงงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต และงานแสดงโชว์ต่าง ๆ

ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น 1Live Nation 1 ถือหุ้น 49.80% ของหุ้นทั้งหมด 2.Live Nation 2 ถือหุ้น 0.10% ของหุ้นทั้งหมด 3IMPACT ถือหุ้น 50.10% ของหุ้นทั้งหมด


บางกอกแลนด์