เลขาฯ คปภ.ชี้แก้ปัญหา “สินมั่นคงฯ” ไม่ง่าย เหตุมีความเสี่ยงข้อกฎหมาย

เลขาฯ คปภ.ชี้แก้ปัญหา “สินมั่นคงประกันภัย” ไม่ง่าย เหตุมีความเสี่ยงข้อกฎหมาย

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ว่า อาจจะตอบความคืบหน้าแนวทางการกำกับดูแลบริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้ประมาณหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงทางข้อกฎหมายอยู่มากพอสมควร

ตอนนี้ คปภ.อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย มาตรา 52 คือให้บริษัทหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้อีกต่อไปแล้ว สำนักงาน คปภ. จึงเข้าไปกำกับเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในระยะเวลานี้ยังไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาต นั่นคือยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 59 (มาตรการสูงสุด) โดยต้องอาศัยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเซ็นคำสั่งลงนามเพิกถอนใบอนุญาต

ดังนั้นบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยังมีเวลาและโอกาส ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งออกมาจากทางกระทรวงการคลัง โดยมีโอกาสที่จะแก้ตัว หาทางเพิ่มทุนทำให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลัง โดยคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้มีการเชิญ คปภ.เข้าไปรับฟังปัญหาและพูดคุยถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายช่วยกันเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

“แต่อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำว่าตอนนี้ประชาชนยังสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้ตามปกติ หากไม่ได้รับความสะดวก สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศกว่า 60 แห่ง พร้อมที่จะช่วยรับเรื่องร้องเรียนหากเคลมสินไหมไม่ได้”


 

ส่วนกรณีเมื่อแผนฟื้นฟูกิจการไม่ผ่าน ก็อาจจะต้องไปสู่การล้มละลายหรือไม่ เรื่องนี้แหล่งข่าว คปภ.กล่าวเพิ่มว่า บริษัทสินมั่นคงประกันภัยสามารถถูกฟ้องล้มละลายได้ แต่ด้วยกลไกของกฎหมายประกันวินาศภัย ในกระบวนการก่อนการล้มละลาย จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อนเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย