ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ธุรกิจ “สินเชื่อบุคคล” ประกาศเลื่อนเสนอขายหุ้น IPO

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ธุรกิจ

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ธุรกิจ “สินเชื่อบุคคล” ภายใต้กำกับ ธปท. ประกาศถอนคำขอเสนอขายหุ้น IPO กับสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้สภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อ-ตลาดทุนผันผวน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ผู้ถือหุ้นหลักของ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า

บริษัทได้ยื่นคำขอถอนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเลื่อนแผนการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ออกไป สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ความพร้อมของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีความผันผวน ทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ บริษัทจึงเห็นว่าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ IPO

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ A&A ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายธุรกิจและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำในระดับสากล


ซึ่งทางบริษัทมีความตั้งใจจะดำเนินการ IPO อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอื่นใด บริษัทจะรายงานให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทราบต่อไป